Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Skatepark Cheb - LBO - II
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2021 09:43:16
Předmět Změna zadávací dokumentace

Z důvodu administrativní chyby při stanovení lhůty pro podání nabídek zadavatel dle § 99 ZZVZ mění lhůtu pro podání nabídek z 4.11.2021 10.00 hod. na 10.11.2021 10.00 hod.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty