Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka konektivity a ICT techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2021 16:33:47
Předmět Změna zadávací dokumentace

V souladu s ustanovením § 99 ZZVZ uveřejňuje zadavatel změnu zadávací dokumentace. V příslušných dokumentech jsou provedené změny vyznačeny červeně. V zadávací dokumentaci se jedná o změnu přidělení bodových hodnot v rámci 3. hodnotícího kritéria (Technická úroveň - Snížení nároků na údržbu). Z tohoto důvodu je upravena také příloha č. 3 zadávací dokumentace (Krycí list). V příloze č. 2 smlouvy (Technická dokumentace) došlo k navýšení dostupnosti technické podpory na místě realizace od nahlášení (viz str. 7).
Upravené dokumenty (Zadávací dokumentace, Krycí list a Technická dokumentace) jsou uveřejněny v příloze této zprávy a dále také v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.
Dodavatelé jsou povinni upravený Krycí list a Technickou dokumentaci, které jsou uveřejněné touto zprávou, použít do svých nabídek. S ohledem na výše uvedené se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 01.11.2021.


Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Zadávací dokumentace - upr.pdf (491.55 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Krycí list - upr..doc (86.00 KB)
- Příloha č. 2 smlouvy - Technicka specifikace - upr..docx (898.00 KB)