Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VO Cheb - EFEKT 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2021 12:52:36
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 06.08.2021 na žádost o vysvětlení ZD
Odpověď na dotaz č.1:
Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením odst. 2.1 Technické dokumentace klip z nerezové oceli opatřeného pojistným mechanismem proti neoprávněnému otevření – konkrétní technické řešení zajištění Zadavatel nestanovil. Zadavatel dále sděluje, že otázka upevnění těsnění se u klipu neřeší.

Odpověď na dotaz č.2:
Zadavatel požaduje plochý tvar svítidla včetně termo-managementu v souladu s ustanovením zpracovaného Generelu veřejného osvětlení.

Odpověď na dotaz č.3:
Zadavatel v Technické dokumentaci stanovil požadavky pro provádění údržby veřejného osvětlení (otevření svítidla bez použití nářadí) a dále vysoké požadavky na stupeň ochrany elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům. Jedná se tudíž o dva samostatné požadavky, které v žádném případně nejdou proti sobě.

Odpověď na dotaz č.4:
Limitaci náklonu svítidla požaduje Zadavatel v souladu s obecnými požadavky stanovenými poskytovateli dotace z důvodu snížení rušivého světla. Zadavatel dále sděluje, že požadavek na minimální hodnotu krytí IP66 vyplývá z požadavku na zajištění dlouhodobé vysoké účinnosti distribuce světelného toku svítidla a tím i snížení nákladů související s případným čištěním svítidel v průběhu života svítidla.

Odpověď na dotaz č.5:
Zadavatel stanovil požadavky na optický systém v souladu se zpracovaným Generelem veřejného osvětlení z důvodu dlouhodobého zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací a to nejen v rámci zpracovaného světelně-technického výpočtu dodaného uchazečem ale zejména pro udržení vysoké kvality osvětlení v následujících letech.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starostyŽádost o vysvětlení ZD ze dne 06.08.2021
Dobrý den, na základě zájmu o veřejnou zakázku „VO Cheb – EFECT 2021“ podávám žádost o doplňující informace.
1, detail materiálu a způsobu zajištění klipu svítidla, vč. upevnění těsnění.
2, proč svítidlo musí být plochého tvaru vč. normy, která zajišťuje efektivní termomanagement.
3, na základě technických podmínek jde proti sobě bod, kdy se má svítidlo otevírat bez použití nářadí a zároveň má být v provedení antivandal.
4, jaký je důvod limitace úhlu naklonění svítidla, proč je požadováno krytí IP66 což znamená ( voda intenzivně tryskající z trysek z libovolného směru proti krytu nesmí způsobit žádné škodlivé účinky) běžně se v souladu s ČSN EN 60 529 používá krytí IP 54 kde norma stanovuje ( voda stříkající z jakéhokoliv směru nesmí způsobit žádné škodlivé účinky )
5, proč je definován optický systém, když dodavatel musí splnit a výpočtem doložit parametry osvětlení jednotlivých typických úseků.
S pozdravem