Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VO Cheb - EFEKT 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2021 10:02:36
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 05.08.2021 na žádost o vysvětlení ZD
Odpověď na dotaz č.1:
Zadavatel požaduje dodržet požadované náklony svítidel uvedené v zadávací dokumentaci z důvodu standardizace technických parametrů v rámci města, které umožní budoucí využití svítidel veřejného osvětlení v rámci jakéhokoli území města.

Odpověď na dotaz č.2:
Zadavatel požaduje vybavení svítidel zařízením pro datovou konektivitu s budoucím inteligentním veřejným osvětlením. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v čl. 6 přílohy č. 2 kupní smlouvy (Technická dokumentace). Zapojení konektoru s elektronickým předřadníkem bude odpovídat standardu.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Žádost o vysvětlení ZD ze dne 02.08.2021
Dobrý den,
žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace. Naše dotazy jsou následující:
Dotaz 1:
V bodu 2.1 zadavatel požaduje: Pro umožnění precizního nastavení v souladu se světelně-technickým návrhem musí být svítidlo vybaveno prvkem pro horizontální vyklánění:
na výložníku v rozsahu -20° až +20°
na stožáru v rozsahu 0°až 20°.
Dotaz zní: Při místním šetření bylo zjištěno, že takovýto rozsah náklonů pro umožnění precizního nastavení v souladu se světelně-technickým návrhem není třeba. Je možné použít svítidlo s jiným rozsahem náklonů, které vyhoví požadavkům?
Dotaz 2:
V bodu 6.1.a zadavatel požaduje: Svítidla budou vybavena paticí s DALI komunikací pro budoucí jednoduché plug-in připojení vysílače tak, aby splňovala níže uvedenou specifikaci inteligentního veřejného osvětlení. Patice bude zaslepena krytkou.
Dotaz zní: Jaký typ patice a jaké zapojení takovéto patice zadavatel požaduje?
Děkuji.
Hezký den