Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VO Cheb - EFEKT 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 08:46:40
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 02.08.2021 na žádost o vysvětlení ZD
Odpověď na dotaz č.1:
Zadavatel požaduje dodání svítidel, která budou mít v současné době nastaven harmonogram regulace veřejného osvětlení v předřadníku svítidla. Nové svítidlo bude zároveň připraveno na budoucí zapojení do systému Smart City, které v současné době město projednává. Zadavatel požaduje od dodavatele zároveň provedení kontroly nastavení harmonogramu regulace svítidel, kontroly správného zapojení svítidla pro připojení svítidla do projektu Smart City a to v rámci každého rozvaděče (kontrola regulace příkonu). Rozsah této činnosti je v rozpočtu kalkulována položkou "Seřízení řídicích prvků". Vlastní řídicí systém není součástí dodávky svítidel.

Odpověď na dotaz č.2:
Zadavatel požaduje od dodavatele dodání Billboardu ve velikosti A4 pro vyvěšení na budově úřadu, kterým zadavatel splní podmínku přidělené dotace. Billboard bude obsahovat rozsah výměny svítidel v mapové podobě a text „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Cheb s názvem VO Cheb - EFEKT 2021 byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021
Program EFEKT 2021".

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Žádost o vysvětlení ZD ze dne 29.07.2021
Dobrý den,
Chtěli bychom položit dotazy k Vašemu výběrovému řízení „VO Cheb EFEKT 2021“
1. V položkovém rozpočtu není možnost nacenění řídícího systému. Řídící systém tedy není součástí cenové nabídky? V rozpočtu je pouze položka seřízení řídících prvků – 7 kompletů. Jaké řídící prvky se tedy budou seřizovat, když v rozpočtu žádné řídící prvky k nacenění nejsou?
2. Billboardem velikosti A4 je myšlena pouze malá oznamovací tabulka, že zakázka je z dotace EFEKT?
Děkuji