Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka a instalace kamerových bodů
Odesílatel Jitka Ciglerova
Organizace odesílatele ML Strategy s.r.o. [IČO: 03978427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2021 10:55:42
Předmět Přílohy č. 1 - 3 ZD - aktuální znění

Zadavatel uveřejňuje aktuální znění Příloh č. 1 - 3 ZD, a to se změnami uvedenými ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23.6.2021.
J. Ciglerová


Přílohy
- Příloha č. 1 ZD - Technická dokumentace v.13 včetně přílohy_revPS.pdf (7.77 MB)
- Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka_revPS.xlsx (23.18 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo_revPS.doc (125.00 KB)