Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a instalace kamerových bodů
Odesílatel Jitka Ciglerova
Organizace odesílatele ML Strategy s.r.o. [IČO: 03978427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2021 21:40:10
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje v příloze této zprávy odpovědi na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.6.2021.
S ohledem na obsah vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 13.07.2021.
J. Ciglerová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (174.95 KB)

Původní zpráva

Datum 21.06.2021 12:28:05
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1) V příloze č.2, cenová tabulka, není výpočtový vzorec v buňce E-11, tato buňka je však součástí celkového výpočtu ceny na E-23. Je toto správně?
2) Řádek 11 uvádí požadavek na kameru s přísvitem a instalací. Není zde žádný jiný požadavek na ostatní prvky jako jsou konzole, prvky pro konektivitu a zdroje. Je toto správně?
3) V řádcích 11, 14, 15 jsou vždy uvedeny kamery s IR přísvitem. V TZ jsou uváděny kamery s IR a bez IR přísvitu. Co platí a v jakých počtech ks?
4) Řádek 16 uvádí požadavek na zálohování napájení z veřejného osvětlení. Jedná se o spínané napájení s provozem pouze v nočních hodinách, nebo je zajištěno trvalé napájení? V technické zprávě je u všech kamerových bodů uvedeno zajištění napájení 24/7.
5) U požadavku na zálohování napájení 230 V – řádek 16 a 18 není uveden požadavek doby zálohování.
6) Řádek 18 s požadavkem na WiFi modul neuvádí bližší specifikaci a není zde patrno, jestli se jedná o pouze vysílací část, nebo celý spoj=přístupový bod. Není zde parametr vzdálenosti do místa příjmu signálu z kamery.
7) Uvedený požadavek na frekvence WiFi s hodnotou 10/5GHz jsou volné na základě Generálního povolení ČTU. Tyto frekvence jsou značně využívány a hrozí nebezpečí zarušení pásma. Je možné využít i jiné/vyšší frekvence ve volných pásmech s povolením ČTU?
8) Technická dokumentace, bod 1.3.1 a 1.4.1 uvádí: „Plně kompatibilní se stávajícím dohledovým informačním systémem objednatele Genetec OmniCast v poslední verzi“
Omnicast je již pár let ukončen ve verzi 4.8. Poslední verze je Genetec je Security Center 5.10. Je potřeba dodat kamery dle kompatibility listu pro Omnicast verze 4.8 nebo Security center 5.10? Informace je nutná pro zvolení správného typu kamer, nové IP kamery nemusí být kompatibilní se starou verzí Omnicast 4.8.
9) Technická dokumentace, bod 1.4.5 uvádí: rozlišení min. FullHD se současnou snímkovací frekvencí 60 snímků za sekundu. Dle bodu 1.4.6 Je požadován barevný kamerový záznam s HDR.
Funkce HDR je u 4K rozlišení. Parametr HDR a Full HD rozlišení kamer je v rozporu. Který parametr je platný?