Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2021 09:03:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 04.06.2021 na doručenou žádost
Zadavatel opětovné uvádí, že PROVĚŘIL rámcovou smlouvu uveřejněnou v sekci "Zadávací dokumentace" na profilu zadavatele a nezjistil žádný problém s jejím otevřením, zapisováním ani ukládáním.
Zadavatel neprovádí a ani nemůže provádět žádnou kontrolu dodavatelem doručených dokladů, neboť obsah nabídek může být zpřístupněn až po konci lhůty pro podání nabídek. Je zodpovědností každého dodavatele, aby se dodržel požadavky zadavatele a používal dokumenty, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Žádost dodavatele ze dne 04.06.2021
Dobrý den, včera jsem již zaslala kalkulaci, nicméně dnes někdo píše, že Rámcová smlouva nešla stáhnout. Prosím o potvrzení, že zaslaná smlouva je platná. Děkuji Vám.