Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2021 07:53:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 04.06.2021 na doručenou žádost
Zadavatel prověřil rámcovou smlouvu uveřejněnou v sekci "Zadávací dokumentace" na profilu zadavatele a nezjistil žádný problém s jejím otevřením, zapisováním ani ukládáním. Problém tedy není na straně zadavatele a rámcová smlouva je uveřejněna zcela standardně.
Zadavatel upozorňuje, že návrh rámcové smlouvy, který dodavatel zaslal v příloze svojí žádosti, není návrhem smlouvy, který zadavatel uveřejnil dne 05.05.2021 v rámci změny zadávací dokumentace a je uveřejněn v sekci "Zadávací dokumentace".
Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Žádost dodavatele ze dne 03.06.2021
Dobrý den,
po stažení dokumentu "Priloha-c-1-zd-ramcova-kupni-smlouva-k-doplneni-docx" (viz příloha) nelze tonto dokument otevřít.
Prosím o nové zveřejnění nebo zaslání do mé e-mailové schránky.

Děkuji


Přílohy
- Příloha_č._1_ZD_-_Rámcová_kupní_smlouva_-_k_doplnění (zasláno dodavatelem v rámci doručené žádosti).docx (32.49 KB)