Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova Chebského hradu 3. etapa - TDS
Odesílatel Gabriela Barthellová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 08:55:33
Předmět Výzva

Vážení,
tímto Vás vyzývám k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu " Obnova Chebského hradu 3. etapa – TDS ". Bližší informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Ing. Gabriela Barthellová DiS.
úřednice odboru kanceláře starosty