Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 13:06:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V objektu č. 5 Tělovýchova budou v 1. PP 2 ks vrat V1 sekční ručně ovládaná se zachováním předepsaných tepelně izolačních vlastností. Byl upraven výpis prvků PSV a pol. č. 86 a 87 výkazu výměr objektu SO 5.

Zadavatel pro větší přehled uveřejňuje v příloze této zprávy upravený výkazy výměr „05 tělovýchova stavební výkaz výměr“ spolu s ostatními neupravovanými soupisy v souboru „Soupisy prací pro VZ - ke dni 22.04.2021“. Tento soubor je také uveřejněn v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky. Vyjma položek č. 86 a 87 ve výkazu výměr objektu SO 5 NEBYLY prováděny žádné další úpravy v jednotlivých soupisech. Přílohu této zprávy tvoří dále upravený výpis prvků PSV, který souvisí s úpravou položek č. 86 a 87 výkazu výměr „05 tělovýchova stavební výkaz výměr“ a je také uveřejněn v sekci „Zadávací dokumentace“ v detailu veřejné zakázky.

S ohledem na obsah vysvětlení zadávací dokumentace týkající se doplnění (úpravy) výše uvedeného výkazu výměr prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 10.05.2021.


Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Soupisy prací pro VZ - ke dni 22.04.2021.zip (581.75 KB)
- SO 5 výpis prvků PSV.pdf (123.55 KB)

Původní zpráva

Datum 19.04.2021 10:33:50
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v objektu č. 5 je požadavek na dodávku dvoukřídlých ocelových zateplených vrat. Požadavek na prostupnost tepla, aby byla podpořena z dotačního programu, je 1,2 W/m2K. Dle informací od výrobců vrat, nelze tento požadavek splnit. Aby byla prostupnost tepla splněna, je nutná dodávka sekčních vrat.
Žádáme o doplnění/upřesnění informací.
Děkujeme.