Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávání nábytku, židlí a kartoték - 2021
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 12:52:46
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje do přílohy č. 2 ZD „Specifikace zboží“ pro každou část veřejné zakázky uvádění jednotkových cen, a to při dodržení maximálních a nepřekročitelných cen.

Zadavatel níže uvádí předpokládané a orientační množství zboží uváděné v příloze č. 2 „Specifikace zboží“ pro každou část veřejné zakázky, které by mohlo být za období 12 měsíců odebíráno. Zadavatel se nezavazuje k jakémukoliv minimálnímu odběru a níže uvedené počty jsou uváděné pouze jako předpokládané. V rámci průběhu plnění bude plnění probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele.

Část 1. – Dodávka kancelářského nábytku
- pol. č. 1, 18, 26, 41 = 15 kusů
- pol. č. 24 = 40 kusů
- pol. č. 16, 17, 27, 28 = 5 kusů
- všechny ostatní položky = 10 kusů

Část 2. – Dodávka židlí
- pol. č. 1 = 5 kusů
- pol. č. 2 = 30 kusů
- pol. č. 3 = 5 kusů
- pol. č. 4 a 5 = 15 kusů
- pol. č. 6 – 9 = 5 kusů

Část 3. – Dodávka kovových kartoték
- pol. č. 1 = 20 kusů
- pol. č. 2 = 5 kusů
- pol. č. 3 = 5 kusů


Zadavatel s ohledem na výše uvedené informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 10:00 hod. dne 27.05.2021.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 21.04.2021 10:28:30
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, prosím je někde uvedené cca očekávané množství? v soupisu je jen vše po jednom kuse?
Děkuji