Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 07:14:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel k doručené žádosti uvádí, že v čl. 14 Zadávací dokumentace jsou obsaženy požadavky na obchodní podmínky, kde je uvedeno následující: "Účastník je povinen podat návrhy pojistných smluv na jednotlivé druhy pojištění tedy, samostatnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti, smlouvu na pojištění vozidel – havarijní pojištění, pojištění dle zákona 168/1999 Sb., v platném znění a pojištění lesů".

Zadavatel tedy požaduje podat návrhy pojistných smluv na jednotlivé druhy pojištění samostatně.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 14.04.2021 10:01:09
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o informaci, zda pojištění lesů může být zahrnuto v návrhu pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti.
Děkujeme za vysvětlení.