Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2021 17:11:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel sděluje, že údaj limitu je nevyplněn z důvodu, že není požadován. K dotazu na případ změny vlastnictví movitého majetku tvořícího vozidla, zadavatel uvádí, že platí v textaci ZD uvedená skutečnost, že: „Změny smlouvy budou platné pouze na základě uzavřených dodatků“ a ustanovení týkající se vyhrazené změny závazku. Bude se tak jednat o dodatky pojistné smlouvy, avšak je jedno, zda budou realizovány elektronicky nebo jakkoli jinak.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 08.04.2021 07:50:56
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
níže Vám zasílám naší žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:
Příloha č. 4 – Tarifovací tabulka vozidla, list 2. Není vyplněn údaj ve sloupci „Limit zavazadla“ u vozidla Hyundai i20 (RZ 0091CHEB). p
Žádáme o doplnění.

Dotaz č.2:
Je v případě změny vlastnictví movitého majetku konkrétně vozidel nutné sjednávat dodatek k PS nebo je možné automatické zařazování, vyřazování vozidel na základě el. doručeného požadavku na změny ?

Děkuji.