Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 17:45:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel sděluje, že v uvedeném případě nedošlo k vypadnutí textu. Požadovaný rozsah je vypsán v textu a týká se odpovědností spojených s činností obce a dále jsou preventivně vyjmenované související činnosti (činnost MP, regresy apod.), které ne vždy mají jednotlivé pojišťovny zahrnuty automaticky v základním rozsahu – týká se zejména pojistitelů, kteří se nespecializují na pojištění municipalit. Smyslem je, aby pokud se najde takový dodavatel, který ve svém standardním portfoliu nemá pojistný produkt odpovědnosti pro samosprávy, aby nabízený model pojištění splňoval základní požadavky na pojištění odpovědnosti spojenou s činností obce.

Pokud tedy budou zahrnuty veškeré vyjmenované rizika činností a bude se jednat o standardní produkt pojištění činnosti obce lze považovat konec věty za bezpředmětný.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 06.04.2021 13:20:54
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V Příloze č.1 - na straně 17 IX. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI včetně retroaktivního krytí 48 měsíců (Pojištění odpovědnosti) je uvedeno v tabulce: Odpovědnost spojená s činností obce a činnosti obecné policie za újmy, ……. tato textace končí slovy: právní ochrany a dalším (zde není dokončeno, zřejmě vypadl text…… )

Prosíme o upřesnění nebo doplnění textu.

Děkuji.
S pozdravem