Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2021 16:50:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 24.03.2021 na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Nejvýznamnější škody způsobené živly:
Škoda ze záplavy - poškození komunikací v oblasti Cetnov – 492.411,- (2017).
Poškození herních prvků pádem stromu - 326.643,- (2019).

Opatření v oblasti prevence proti kriminálním živlům jsou dlouhodobě řešeny investicemi do kamerových systémů exponovaných lokalit. Zimní údržba probíhá v souladu se radou města schválenými Operačními plány zimní sněhové služby a je průběžně vyhodnocována. Správa majetku je řešena a kontrolována samostatným odborem v rámci kapacitních a finančních možností města. Škody způsobené vozidly, stejně tak jako většina významnějších živelných škod nejsou z titulu zásahu vyšší moci a rozsahu majetku na ve všech katastrálních územích města Cheb regulovatelné prevencí.

Rozpad škod (viz příloha této zprávy) obsahuje pouze škody uplatněné z majetkového/ odpovědnostního pojištění – bez uvedení škod, které jsou řešeny s protistranou ( viníkem) titulu odpovědnostního pojištění protistrany.

Nad rámec doručené žádosti opětovně zadavatel žádá dodavatele, aby v rámci posílání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace nepřipojovali ke svým zprávám podpis ani obchodní název společnosti (tak jak je požadováno v čl. 5 ZD)!

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.03.2021
Dobrý den,
žádáme o zaslání rozpadu škod v pojištění majetku a odpovědnosti za uvedené období 2017 -2021.
Vzhledem k četnosti škod v pojištění majetku žádáme o sdělení, jaká byla přijata opatření ke zmírnění škodního průběhu.
Děkujeme za odpověď


Přílohy
- Rozpad_škod_2017_2021.xlsx (31.79 KB)