Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Chebu
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2021 13:13:15
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 22.03.2021
Předmětná příloha č. 4 Zadávací dokumentace je ve formátu .pdf, obsahuje zdrojově čitelná data a umožňuje tak práci s uvedenými daty i zpracování nabídky. Přesto poskytuje zadavatel dodavatelům tuto přílohu i ve formátu .xls.

Zadavatel žádá dodavatele, aby v rámci posílání žádostí o vysvětlení Zadávací dokumentace nepřipojovali ke svým zprávám podpis ani obchodní
název společnosti (tak jak je požadováno v čl. 5 ZD).

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 19.03.2021
Dobrý den,
prosíme o dodání seznamu vozidel v Excelu.
Děkujeme


Přílohy
- Příloha č 4 - Tarifovací tabulka vozidla.xls (58.00 KB)