Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba komunikace - II
Odesílatel Gabriela Barthellová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2021 09:16:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 18.02.2021 na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatele nebude měnit projektovou dokumentaci.

Ing. Gabriela Barthellová
úřednice odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 16.02.2021 14:22:08
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v souhrnném řešení stavby projektové dokumentace na předmětnou zakázku se nachází situace ZOV II. a III. fáze, které ovšem, dle našeho názoru, neodpovídají skutečnosti. Chybí zde zakreslení aktuálního stavu silnice II/214 (viz přílohy).
Dotaz: Bude zadavatel aktualizovat PD?


Přílohy
A.9 Situace ZOV - II.fáze.pdf (735.00 KB)
A.10 Situace ZOV - III.fáze.pdf (686.42 KB)
Aktuální situace.pdf (218.63 KB)