Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce MK Karlova, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2021 14:11:48
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky mohou být čerpány finance z Národního programu MMR ČR: výzva č. 1/2021/117D8230 v rámci podprogramu Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul: 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací. Z tohoto důvodu byly stavební práce, služby a dodávky rozděleny na část týkající se uznatelných nákladů stavby a na část týkající se neuznatelných nákladů stavby.
Objekt "Vedlejší a ostatní náklady - NEuznatelné náklady" tedy souvisí se stavebními pracemi, službami a dodávkami v položkovém rozpočtu označené jako NEuznatelné náklady. Objekt "Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady" souvisí se stavebními pracemi, službami a dodávkami v položkovém rozpočtu označené jako uznatelné náklady.
Zadavatel proto požaduje, aby oba stavební objekty VON byly dodavateli oceněny.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 17.02.2021 09:04:10
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

dobrý den,

při kontrole položkového rozpočtu jsme si všimli opakujících se položek v objektu "Vedlejší a ostatní náklady - NEuznatelné náklady" a "Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady". Jedná se o položky č.1 až č.5 (geodetické práce a dodávky, DSPS a zařízení staveniště).
Žádáme tímto o vysvětlení proč se položky opakují nebo o zrušení položek z jednoho stavebního objektu.

předem vám děkujeme za vyřízení