Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 13:20:47
Předmět 4. prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na skutečnost, že zadavatel stále nemá od zpracovatele PD k dispozici požadované odpovědi na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, prodlužuje se opětovně lhůta pro podání nabídek.
Z výše uvedeného důvodu je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10:00 hod. dne 08.03.2021.
Po doručení zpracovaných odpovědí na doručené žádosti ze strany zpracovatele PD bude lhůta pro podání nabídek prodloužena v souladu s § 98 a 99 ZZVZ.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty