Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Waldsassen, etapa IIIa – výstavba komunikace - II
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2021 15:50:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace došlo ze strany zadavatele ke změně položek týkající se sloupků v soupisu prací. Pro plnění veřejné zakázky budou použity sloupky výšky 3 400 mm. V příloze této zprávy tedy zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, který jsou dodavatelé povinni použít. Soupis prací je také uveřejněn v sekci „Zadávací dokumentace“.
S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 10:00 hod. dne 09.03.2021.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- 332020 - Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. a [zadání].xlsx (231.71 KB)

Původní zpráva

Datum 01.02.2021 15:38:27
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, žádáme tímto o VZD:

SO 701 Náhradní oplocení pol.č. 7 a 8:

sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý 150x150x4000mm
sloupek betonový plotový koncový pro skládané plné ploty šedý 150x150x4000mm

Dle našeho zjištění sloupky těchto délek žádný výrobce nevyrábí, nejdelší sloupky jsou v dl. 3 400 mm.
Bude zadavatel upravovat ZD?