Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2021 10:02:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručená dne 29.01.2021:
Veřejná zakázka „Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“
Žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace:
Stavební část + Situace stavby
V Technické zprávě je vložen dodatek s návrhem na provedení opatření nové stavby v souběhu s VTL plynovodem v Goethově ulici, dále je v situaci zakreslena difuzní stěna v celkové délce cca 80,0 bm.
Ve výkaze výměr však nic takového není uvedeno.
Není ani uvedeno, zda difuzní , štěrková stěna se má provést v prostoru ulice ( asfalto-živičný povrch ) , nebo v prostoru zahrady DDM , není patrné z řezů v PD.
Není uvedeno konstrukční řešení, pouze rozměr hloubka 1,0 až 1,2 metru, šířka 200 mm
(0,2 metru ) , délka součtem kót cca 80,0 bm.
Také provedení je nezvyklé, není známa hloubka základů betonové podezdívky, a v celé délce může dojít k podkopání základové spáry zídky, a devastaci konstrukce. Dále provádění tak úzké rýhy do takové hloubky nelze provádět ručně.
Dotaz:
Bude difuzní, podzemní stěna předmětem cenové nabídky a realizace této zakázky?
Děkujeme za vysvětlení zadávací dokumentace.


Odpověď zadavatele ze dne 02.02.2021 na doručenou žádost:
Difuzní stěna je napočítána v části rozpočtu 01 - bourací a přípravné práce v řádku 5-12 a 27-28 a dále je poté rozložena v ostatních položkách (nakládání, suť, doprava apod.). Nachází se tam také folie na 78 m2 (65*1,2). V PD není řešeno řezání asfaltu a případný obrubník a podchycení podezdívky plotu. Difuzní stěna bude realizována za stávající podezdívkou.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty