Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2021 13:57:49
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 21.01.2021 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujím znění:
Prosím o upřesnění :
ve výkazu výměr k EZS je uvedeno ..... sběrnicový PIR detektor pohybu 17 ks.
Na projektu 3.Půdorys slaboproudá instalace je zakresleno 18 ks detektorů.
Děkuji a s pozdravem

Dobrý den, prosím o upřesnění :
A) Jakým způsobem mají být okna rozčleněna - požadavek na meziskelní příčku, nalepovací duplex příčky, či pevné příčky.
B) Sestavy oken se skládají dohromady pomocí spojovacích prvků.
Jihovýchodní sestava oken - je očíslována v pohledech, takže je možné dohledat navrhnout
Severovýchodní sestava oken však očíslována není a není tedy jasné, které okna jakých rozměrů, tam mají patřit.
C) Zatemňující roleta je jako požadavek pouze u pozice 08 - toto okno však spadá do jihovýchodní sestavy oken.
Prosím o typ rolety, nebo požadavek na funkci.
D) Detail oken. V detailu jsou informace také ohledně parotěsných a paropropustných pásek, a typu podkladních profilů
Děkuji a s pozdravem

Zadavatel uveřejňuje odpovědi na zaslané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace přílohou.


Přílohy
- DODATEK_VR_DOTAZY_03.pdf (71.47 KB)