Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2021 17:44:21
Předmět 2. prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na skutečnost, že zpracovatel PD stále neposkytl zadavateli požadované odpovědi na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel opětovně lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 10:00 hod. dne 28.01.2021.
Po doručení zpracovaných odpovědí na doručené žádosti ze strany zpracovatele PD bude lhůta pro podání nabídek prodloužena v souladu s § 98 a 99 ZZVZ.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty