Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.12.2020 12:19:41
Předmět Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel obdržel větší množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se rozpočtů a PD. Tyto žádosti byly předány zpracovateli PD a zadavatel stále čeká na jeho vyjádření / opravy. S ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nedisponuje zadavatel potřebnými informacemi ani příslušnými opravami, prodlužuje prozatím lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 14.01.2021.
V rámci uveřejnění odpovědí na doručené žádosti o vysvětlení ZD bude zadavatel postupovat v souladu s § 98 a 99 ZZVZ a lhůta pro podání nabídek bude opětovně prodloužena, a to v souladu se ZZVZ.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty