Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2020 10:13:53
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
z důvodu administrativního pochybení bylo ve Výzvě pro podání nabídek uvedeno chybně datum pro podání nabídek 27.01.2020, namísto data 27.01.2021, které je uvedeno v zadávací dokumentaci i na profilu zadavatele.

S pozdravem
Eva Danihelková