Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2020 15:45:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

odpověď zadavatele ze dne 14.12.2020 na doručený dotaz
Zadavatel obdržel do dnešního dne větší množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se rozpočtů a PD. Tyto žádosti byly předány zpracovateli PD a zadavatel čeká na jeho vyjádření / opravy. V rámci uveřejnění odpovědí na doručené žádosti o vysvětlení ZD bude zadavatel postupovat v souladu s § 98 a 99 ZZVZ.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


žádost dodavatele ze dne 14.12.2020
Vážení,
dne 9.12.2020 jsme zasílali přes elektronický systém profilu zadavatele dotazy k předmětné veřejné zakázce.
Dovolujeme si požádat o informaci, kdy budou zodpovězeny i s ohledem na blížící se vánoční svátky a s tím spojené dovolené a zároveň i s ohledem na termín odevzdání nabídky hned první pracovní den nového roku.
Děkujeme, s pozdravem