Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení PD – výstavba nového mostního objektu CH-08 a odstranění stávajícího mostního objektu CH-08 Slapany u Chebu
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.10.2020 09:28:29
Předmět Rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení,
přílohou uveřejňuji rozhodnutí o výběru dodavatele.

S pozdravem
Eva Danihelková


Přílohy
- ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE.pdf (183.90 KB)