Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení a implementace produktů Microsoft
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2020 10:33:00
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 29.09.2020 na doručenou žádost o vysvětlení ZD
3.7. - Zadavatel nijak nebude omezovat úkony spojené s administrací smluvního vztahu po dobu jeho trvání.
3.10.3 – celkově vychází migrace do cca 2500 dokumentů včetně jejich příloh (přílohy jsou již započítány).
3.10.3 – pro platné dokumenty bude dán stav NEPŘEČTENO s povinností každého uživatele dokumenty potvrdit. Je žádoucí v tomto případě hromadné potvrzení všech platných dokumentů v jednom okamžiku. Bude možné vytvořit hromadnou sestavu se stavem potvrzení dokumentů jednotlivých pracovníků. Dokumenty, které jsou jen v historii, budou všechny ve stavu PŘEČTENO.

V příloze této zprávy se nachází doručená žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 25.09.2020.

S ohledem na uveřejněné informace v odpovědi na doručenou žádost prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 15.10.2020.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Žádost o vysvětlení ZD ze dne 25.09.2020.pdf (252.68 KB)