Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení a implementace produktů Microsoft
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2020 14:57:58
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze uveřejňuji "Odpověď zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení ZD - 23.09.2020" v rámci podlimitní veřejné zakázky Pořízení a implementace produktů Microsoft.

S ohledem na úpravu smlouvy (vypuštění bodu 3.10.4 v odst. 3 čl. 2 návrhu smlouvy) a uveřejněné informace v odpovědích na doručené žádosti prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 12.10.2020.

Nový návrh smlouvy (příloha č. 4 ZD) je uveřejněn v příloze této zprávy a dále v sekci "Zadávací dokumentace" u příslušné veřejné zakázky. Všichni dodavatelé jsou povinni použít do svých nabídek tento upravený návrh smlouvy.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Odpověď zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení ZD - 23.09.2020.pdf (512.62 KB)
- Příloha č. 4 ZD - návrh smlouvy - k doplnění.docx (33.23 KB)