Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2020 16:50:36
Předmět Změna zadávací dokumentace

Žádost dodavatele ze dne 16.03.2020:
Vážený zadavateli,
S ohledem na aktuální situaci v České republice tj. vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky, nařídila zákaz volného pohybu osob ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení s účinností minimálně ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. Vás žádáme o posun termínu odevzdání nabídky o minimálně 30 pracovních dnů.
Předem děkujeme

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele ze dne 16.03.2020:
Na základě doručené žádosti a s ohledem na chybně uvedená data v Opravném formuláři odeslaném do Věstníku veřejných zakázek dne 20.02.2020 (viz Oddíl VI: Změny) rozhodl zadavatel prozatím prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 29.04.2020.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty