Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2020 09:16:53
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Na základě uveřejnění nového soupisu prací ze dne 18.02.2020 doplňuje zadavatel PD o přepracovaný výkres a technickou zprávu.

S ohledem na výše uvedené doplnění prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 01.04.2020.

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty


Přílohy
- Projekt K16 PDPS 22020.pdf (174.28 KB)
- Situace světelné signalizace 22020.pdf (891.49 KB)