Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace Baltazara Neumanna a Smetanova v Chebu
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2020 11:39:27
Předmět Rozhodnutí o výběru dodavatele

Rozhodnutí o výběru dodavatele


Přílohy
- ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE.pdf (190.79 KB)