Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2020 14:41:21
Předmět Změna zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 27.01.2020 na žádost o vysvětlení ZD:
Zadavatel požaduje min. 2 stavby a každá z těchto staveb musí být min. v hodnotě 8 mil. Kč bez DPH.
S ohledem na výše uvedené mění zadavatel požadavek týkající prokázání technické kvalifikace uvedený v čl. 10 Zadávací dokumentace na:
Splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona obsahující min. 2 stavby spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě komunikace. Každá ze staveb musí být v min. hodnotě 8 000 000 Kč bez DPH a realizovaná v posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, a to včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací.

Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 28.02.2020


Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního


Žádost o vysvětlení ZD ze dne 24.01.2020:
Dobrý den,
prosím Vás o objasnění na straně 6 - bodu a) min. 2 stavby spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě komunikace v min. hodnotě 8 000 000 Kč bez DPH a realizovanou v posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, a to včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací;
Můj dotaz zní : zda-li je myšleno tak jak je uvedeno a to například doložení 5 staveb v celkovém součtu minimálně 8 000 000,-Kč bez DPH, nebo je myšleno minimálně 2 stavby "každá" v minimální hodnotě 8 000 000,-Kč bez DPH?
Mockrát Vám děkuji za vyřízení a přeji hezký zbytek dne,
s pozdravem/ Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely/Cordiali saluti


Přílohy
- Zadávací dokumentace - upr.pdf (346.49 KB)