Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - II
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2019 16:15:46
Předmět Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Vážení,
přílohou uveřejňuji Oznámení o zrušení zadávacího řízení.

S pozdravem
Eva Danihelková


Přílohy
- Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf (252.62 KB)