Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Kostel sv. Kláry v Chebu – výměna střešní krytiny a oprava krovu
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2019 09:09:52
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážení,
přílohou uveřejňuji Oznámení o výběru dodavatele.

S pozdravem
Eva Danihelková


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele.pdf (273.90 KB)