Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2019 08:12:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 30.07.2019 na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
V čl. 13 Zadávací dokumentace je uvedeno, že návrh smlouvy (příloha č. 2 ZD) má být předložen s doplněnými údaji včetně její přílohy č. 2. V příloze č. 2 ZD (návrh smlouvy) je uvedeno, že Smlouva o zpracování osobních údajů bude předložena účastníkem až před podpisem smlouvy.
Z uvedeného jasně vyplývá, že zadavatel Smlouvu o zpracování osobních údajů (příloha č. 4 návrhu smlouvy) nevyžaduje jako součást nabídky, a proto ji neuveřejnil a nebude uveřejňovat ve fázi podání nabídek v zapisovatelném formátu.

Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 30.07.2019 07:50:41
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, žádáme o zaslání smlouvy o zpracování osobních údajů, která má být přílohou č. 4 návrhu smlouvy, ve formátu, který by bylo možné vyplnit- např. ve wordu. Děkujeme.