Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2019 10:46:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 24.07.2019 na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel termíny stanovené pro jednotlivé etapy montáží bytových vodomérů a IRTN prodlužovat nebude.

Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 23.07.2019 15:34:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, vzhledem k velkému počtu přístrojů a objektů, ve kterých se bude montovat bychom v návrhu smlouvy požadovali změnit ve článku IV , odstavci 2- termín plnění I. etapy na 90 pracovních dní a v odstavci 3- termín plnění II. etapy na 60 pracovních dní.