Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2019 10:17:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele ze dne 23.07.2019 na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Zhotovitelem nabídnutá cena za poskytnuté plnění nebude o skutečnou inflaci (zveřejněnou ČSÚ) po dobu smluvního vztahu upravována.

Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty

Původní zpráva

Datum 18.07.2019 12:42:51
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v souladu s odst. 9, Zadávací dokumentace „Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb“ vám zasíláme následující dotaz:

Jak bude upravována cena zhotovitelem za poskytnuté plnění v rámci měsíční fakturace a skutečnou
inflací (zveřejněnou ČSÚ).
Smlouva bude uzavřena na dobu 10-ti let a není možné inflaci na tak dlouhou dobu byť odborně odhadnout.