Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2019 13:49:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje upravený soupis prací. Dodavatelé jsou povinni předložit do svých nabídek soupis prací uveřejněný na základě této odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Upravený soupis prací (název "Soupis prací - Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - STAVBA I - nový") tvoří přílohu této zprávy a dále je uveřejněn v sekci „Zadávací dokumentace“ u příslušné veřejné zakázky.

S ohledem na provedené změny v soupisu prací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 19.08.2019.

S pozdravem
Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty


Přílohy
- Soupis prací - Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - STAVBA I - nový.xlsx (716.75 KB)

Původní zpráva

Datum 15.07.2019 10:06:27
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

dobrý den,

mám dotaz k položkovému rozpočtu.
Ve stavebním objektu SO 05 konečné terénní úpravy jsou položky pořadové číslo 15 a 19 bez uvedení popisu textu položky.
Doplní zadavatel text popisu položky?