Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2019 16:53:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje chybějící část projektové dokumentace (B.11 SO 15 Vodovodní řad) v sekci "Zadávací dokumentace" a jako přílohu této zprávy.

S ohledem na výše uvedené doplnění projektové dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 14.08.2019.

S pozdravem
Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty


Přílohy
- B.11 SO 15 - Vodovodní řad.zip (1.67 MB)

Původní zpráva

Datum 09.07.2019 16:10:53
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme zadavatele o poskytnutí zadávací projektové dokumentace na SO 15 Vodovodní řad. Tato se ve zveřejněné zadávací dokumentaci nevyskytuje.