Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb – I. etapa – MK Dukelská
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2019 13:22:10
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel město Cheb oznamuje dle § 99 ZZVZ provedení změn v Zadávací dokumentaci (úprava termínů plnění, úprava lhůty pro podání nabídek a zaokrouhlení předpokládané hodnoty na celé koruny) a návrhu SOD (úprava termínů plnění, informace o vydání zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, podmínky pojištění atd.), a to z důvodu nových skutečností vzniklých v rámci opravy silnice v ulici Pivovarská, jejímž investorem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
S ohledem na provedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod. dne 26.06.2019. Upravená Zadávací dokumentace a návrh SOD jsou uveřejněny na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odbor kanceláře starosty


Přílohy
- Zadávací dokumentace - upravená.pdf (351.31 KB)
- Příloha č. 1 - návrh SOD - k doplnění - upravená.doc (366.00 KB)