Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb – I. etapa – MK Dukelská
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2019 13:41:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje nový upravený soupis prací.

S ohledem na provedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09:00 dne 16.05.2019.

S pozdravem
Eva Danihelková


Přílohy
- 2017-04 - Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb - etapa I. [zadání].xlsx (303.89 KB)

Původní zpráva

Datum 03.05.2019 10:02:28
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
při kontrole soupisu prací jsme zjistili nesrovnalost v záložce VON - Vedlejší a ostatní náklady, kdy u položky č. 6 - Zařízení staveniště je 0. Prosíme o vysvětlení. Děkujeme