Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové práce v budovách města Chebu
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2019 16:51:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 18.02.2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
,,Dobrý den,
v bodě 4.2 návrhu smlouvy je uveden text "Školící místnost, Palackého 8
Pondělí – Pátek dle potřeb objednatele". V souboru "Příloha_č_2_SOD" tento prostor není uveden. Prosím o vysvětlení."

Zadavatel k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že školicí místnost, Palackého 8 není zahrnuta do přílohy č. 2 SOD, jelikož úklid této místnosti bude zařazen do kategorie mimořádný úklid, tedy bude hrazen hodinovou sazbou. Místnost je využívána pouze nárazově.