Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové práce v budovách města Chebu
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2019 14:16:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel dne 12.02.2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v níže uvedeném znění:
,,Dobrý den.
V ZD máte v příloze č.2 Smlouvy kolonku – „CENA V KČ BEZ DPH ZA 1 m2/MĚSÍC“
Opravdu tam chcete udávat cenu za 1m2/měsíc?
Děkuji za odpověď.“

Zadavatel k uvedené žádosti uvádí, že v příloze č. 2 Smlouvy požaduje vyplnění ceny za 1 m2/měsíc.

S pozdravem

Mgr. Eva Danihelková