Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení PD - Rekonstrukce ulice Kamenná, Cheb
Odesílatel Eva Danihelková
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2018 12:59:05
Předmět Rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení,
v příloze uveřejňuji Oznámení o výběru dodavatele.

S pozdravem
Eva Danihelková


Přílohy
- ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE.pdf (187.35 KB)