Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Průzkum atraktivity železničních tratí
Odesílatel Jiří Kurucz
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 09:48:00
Předmět Oznámení o podpisu SOD

Vážení,
tímto oznamuji, že zadavatel město Cheb v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Průzkum atraktivity železničních tratí" podepsal dne 22.05.2018 smlouvu o dílo s dodavatelem Západočeská univerzita v Plzni.

S pozdravem
Ing. Jiří Kurucz
úředník oddělení právního
odboru kanceláře starosty