Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 5. ZŠ Cheb – rekonstrukce školního hřiště
Odesílatel Veronika Gyepešová
Organizace odesílatele město Cheb [IČO: 00253979]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2024 11:58:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel v příloze této zprávy uveřejňuje odpovědi na obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22.04.2024 a 23.04.2024.

S ohledem na doplnění a úpravu soupisu prací zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11:00 hod. dne 15.05.2024.

S pozdravem,
Mgr. Veronika Gyepešová


Přílohy
- Odpovědi zadavatele ze dne 29.4.2024.pdf (281.47 KB)
- 2137Su-upr - 5. ZŠ - rekonstrukce hřiště [zadání].xlsx (120.90 KB)
- Zadávací dokumentace_fin_upr2.pdf (358.94 KB)